Lluís Cànovas Martí (Barcelona, 1944) ha treballat a vàries empreses del món periodístic i editorial: la revista d'economia política Promos, on exercí (1963-1965) de secretari de redacció, i les editorials Ariel, Seix Barral i Difusora Internacional (1967-1992), dedicat a feines de correcció, edició i redacció; també, durant un temps, fou responsable de publicacions de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona (1965-1966) i, a la primera meitat dels anys 90, exercí de marxant d'art. A partir de 1997, a l'Editorial Océano, i en els anys 2003 i 2004, com a editor de Planeta Grandes Publicaciones, va treballar en la coordinació i l'edició de diversos anuaris, enciclopèdies i publicacions.  El 2003 participà també en la redacció del primer anuari d'Edicions 62. En la seva condició de free lance, col·labora regularment en diverses empreses editorials, entre elles Larousse, Océano i Ediciones B. Des de 2009, treballa alhora en un estudi sobre les relacions entre el pensament econòmic i la pràctica política en el tombant del segle XX al segle XXI. El 2016 ha emprès un estudi sobre l'evolució política que, als anys seixanta, portà sectors del catalanisme cristià fins al marxisme maoista.

El fruit de tota aquesta activitat professional són 7.000 folis de cronologies i 1.015 articles, una mostra dels quals, i dels estudis esmentats, queda recollida en aquest web.

L'autor és llicenciat en història moderna i contemporània per la Universitat de Barcelona, i ha seguit estudis complets d'enginyeria química a l'Escola Industrial de Barcelona, dos postgraus de bromatologia a l'Institut Biològic de Sarrià i el primer cicle de la carrera d'econòmiques a la Facultat de Ciències Econòmiques de Barcelona.