Maig de 1968 [vegeu «Mayo de 1968 y los movimientos contestatarios»]. L'esclat m'agafa de sindicalista a la cova subversiva d'Ariel: llegeixo Sobre la misèria en el medi estudiantil i em colpeixen els textos de Debord [vegeu «D'abord, Debord»] i Vaneigem [vegeu «Treball i paradís xippie en les utopies post-industrials»]. Participo en la primera Comissió Obrera d'Arts Gràfiques i, al nostre cau de quatre taules del taller, mantenim debats cordials: Joan Casellas (el cap, que m'ensenya l'ofici), Xavier Garriga (en les primeres passes del MIL) i Ángel Abad (secretari general del PSUC interior), detingut in situ l'any següent.