Lluís Cànovas Martí, setembre de 2004. [Foto, Judith Capilla]