Any 1981. Fastos editorials: la redacció de Difusora Internacional (Graciela D'Angelo, Lluís Cànovas i Nora Catelli) en el bufet del Círculo Ecuestre durant una festa dels nostres explotadors. [Foto, Marc Llimargues.]